Zrzut bazy danych mysql z mysqldump

Do wykonywania zrzutów i prostych kopii bezpieczeństwa baz danych mysql służy komenda mysqldump. W ogólnej postaci wygląda ona tak:

mysqldump -u [user] -p[user_password] [database_name] > plik-zrzutu.sql

Jeżeli chcemy wykonać kopię kilku baz danych musimy uruchomić mysqldump z parametrem –databases:

mysqldump -u [user] -p[user_password] --databases [database_name_1] [database_name_2] [database_name_n] > plik-zrzutu.sql

Natomiast wykonanie zrzutu wszystkich baz serwera wymaga użycia parametru –all-databases:

mysqldump -u [user] -p[user_password] --all-databases > plik-zrzutu.sql

Mikołaj Niedbała

I'm a Poland based IT administrator, linux administrator and IT engineer creating professional IT infrastructure solutions based on Linux and virtual environments.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *