Zrzut bazy danych mysql z mysqldump

Do wykonywania zrzutów i prostych kopii bezpieczeństwa baz danych mysql służy komenda mysqldump. W ogólnej postaci wygląda ona tak:

mysqldump -u [user] -p[user_password] [database_name] > plik-zrzutu.sql

Jeżeli chcemy wykonać kopię kilku baz danych musimy uruchomić mysqldump z parametrem –databases:

mysqldump -u [user] -p[user_password] --databases [database_name_1] [database_name_2] [database_name_n] > plik-zrzutu.sql

Natomiast wykonanie zrzutu wszystkich baz serwera wymaga użycia parametru –all-databases:

mysqldump -u [user] -p[user_password] --all-databases > plik-zrzutu.sql

Mikołaj Niedbała

I'm a Poland based IT administrator, linux administrator and IT engineer creating professional IT infrastructure solutions based on Linux and virtual environments.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *