Sprawdzanie czy email istnieje

Potrzeba weryfikacji czy skrzynka emailowa jest nie tylko poprawna w sensie składni, ale rzeczywiście istnieje wydaje się bardzo specyficzna. Zastosowanie takiego mechanizmu często jest jednak niezbędne i rozsądne zarówno z punktu widzenia poprawności funkcjonowania aplikacji jak i kosztów. Sprawdzenie, czy mail istnieje przyda się we wszystkich systemach newsletterowych czy też przy rejestracji użytkowników.

Czytaj więcej