Sprawdzanie czy email istnieje

Potrzeba weryfikacji czy skrzynka emailowa jest nie tylko poprawna w sensie składni, ale rzeczywiście istnieje wydaje się bardzo specyficzna. Zastosowanie takiego mechanizmu często jest jednak niezbędne i rozsądne zarówno z punktu widzenia poprawności funkcjonowania aplikacji jak i kosztów. Sprawdzenie, czy mail istnieje przyda się we wszystkich systemach newsletterowych czy też przy rejestracji użytkowników.

Czytaj więcej

Load balancing serwera DNS

Zapewnienie wysokiej dostępności usług jest jednym z wymogów nowoczesnych infrastruktur IT. O ile load balncing usług realizowanych w oparciu o protokół połączeniowy (TCP) jest powszechny i dobrze opisany, o tyle rozwiązania dystrybucji ruchu dla usług w oparciu o protokół bezpołączeniowy (UDP) nie są już tak popularne. Zbudowanie systemu umożliwiającego load balancing DNS wymaga użycia kilku specyficznych rozwiązań.

Czytaj więcej