Load balancing serwera DNS

Zapewnienie wysokiej dostępności usług jest jednym z wymogów nowoczesnych infrastruktur IT. O ile load balncing usług realizowanych w oparciu o protokół połączeniowy (TCP) jest powszechny i dobrze opisany, o tyle rozwiązania dystrybucji ruchu dla usług w oparciu o protokół bezpołączeniowy (UDP) nie są już tak popularne. Zbudowanie systemu umożliwiającego load balancing DNS wymaga użycia kilku specyficznych rozwiązań.

Czytaj więcej