Logowanie SSH bez hasła

Aby wygodnie logować się przez protokół SSH bez konieczności podawania hasła należy najpierw wygenerować klucz rsa na maszynie, z której zamierzamy się logować bez hasła. W tym celu logujemy się jako użytkownik dla którego ma nastąpić automatyczne logowanie:

user@localhost:~> ssh-keygen -t rsa

następnie tak wygenerowany klucz powinniśmy umieścić w pliku authorized_keys umieszczonym w katalogu .ssh/ znajdującym się w katalogu domowym użytkownika na którego konto będziemy logować się na maszynie zdalnej. Najogólniej i najszybciej można to zrobić z maszyny lokalnej następującym zestawem komend:

user@localhost:~> cat .ssh/id_rsa.pub | ssh user@remotehost 'cat >> .ssh/authorized_keys'

Mikołaj Niedbała

I'm a Poland based IT administrator, linux administrator and IT engineer creating professional IT infrastructure solutions based on Linux and virtual environments.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *