Logowanie SSH bez hasła

Aby wygodnie logować się przez protokół SSH bez konieczności podawania hasła należy najpierw wygenerować klucz rsa na maszynie, z której zamierzamy się logować bez hasła. W tym celu logujemy się jako użytkownik dla którego ma nastąpić automatyczne logowanie:

user@localhost:~> ssh-keygen -t rsa

następnie tak wygenerowany klucz powinniśmy umieścić w pliku authorized_keys umieszczonym w katalogu .ssh/ znajdującym się w katalogu domowym użytkownika na którego konto będziemy logować się na maszynie zdalnej. Najogólniej i najszybciej można to zrobić z maszyny lokalnej następującym zestawem komend:

user@localhost:~> cat .ssh/id_rsa.pub | ssh user@remotehost 'cat >> .ssh/authorized_keys'

Mikołaj Niedbała

I'm a Poland based IT administrator, linux administrator and IT engineer creating professional IT infrastructure solutions based on Linux and virtual environments.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *